Artikler

Artikler

Jo mere en cirkelbue vokser, des større berøringsflade får den til det, der ligger uden for den, og på samme måde med viden: Jo mere en viden vokser, des flere spørgsmål kan den også give anledning til – således også inden for det vidensområde, der via Martinus har fundet udtryk i "Det kosmiske verdensbillede".


Utallige nye spørgsmål opstår, og det er netop sådanne tidligere stillede spørgsmål, der har givet anledning til artiklerne nedenfor.


Lidt om elevtiden hos Martinus 1958-1968 – og tiden derefter…

Jeget og det emotionelle gennembrud

Vi må elske hinanden... eller dø!

Åndsvidenskab kontra Naturvidenskab

Om ontologien i Martinus Kosmologi

Hjernespind

Om varmelæren og det ekspanderende spiralkredsløb

Projekt Liv - Et konstruktivt alternativ til den omsiggribende internationale ateisme

Tilhører Martinus mystikertraditionen?

Om verdens grundvold (i forenklet fremstilling)

Om den fysiske hjerne

Om fænomenet bevidsthed

Jeget og "Det evige Nu"