X-værket


X-værket


I sit hovedværk giver Per Bruus-Jensen en komplet indføring i Martinus Kosmologi. Alle kosmologiens emner og temaer gennemgås systematisk og pædagogisk en for en. En koncentreret indføring i Martinus' analyser. Rigt illusteret. Fire bind.

Martinus skrev:


"I henhold til, at Per Bruus-Jensen på min opfordring og i nært samarbejde med mig har udarbejdet nærværende korrespondancekursus i Kosmologi, og jeg derfor i fuldt mål har kunnet kontrollere dets særlige struktur og indhold, er det mig en glæde at kunne udtrykke, at nævnte kursus er en fremragende hjælp og vejledning til forståelsen af LIVETS BOG's kosmiske analyser. Endvidere vil det samme kursus i høj grad være velegnet som lærebog i den i nævnte værk fremstillede Kosmologi."

(Martinus i sin introduktionen til korrespondancekurset, som X-værket oprindeligt hed)

Anmeldelser:


"Frontlinjeforskningen i dag synes på flere måder at komme til de samme tankemæssige resultater som

Martinus. Den interessante mand synes værd at beskæftige sig med. Hans mening om, hvordan universet og individerne i det fungerer, er særdeles original.

   Det Bruus-Jensen har gjort i sin bog, hvoraf første bind mest beskæftiger sig med det helt elementære teoretiske, er at systematisere Martinus tanker og sætte dem i forbindelse med naturvidenskaben. Det er gjort på overskuelig måde, og der er svar på næsten alle de skeptiske spørgsmål, man kan finde på at stille.

   Umiddelbart er ens reaktion på det læste, at det på mange måder får ting og gåder, man kan have grublet over i tidens løb efter megen læsning, til at "falde i hak"."

(Vestkysten 1986 om bind 1)


"Er man ikke ligefrem en hund efter analytiske udredninger, vil det være tilrådeligt at konsumere små bidder ad gangen. For nok er analyserne logiske og stringente, men de er også koncentrerede. Det, som trods alt gør dem til godbidder, er læserens klare erkendelse af, at hver eneste linje handler om ham selv og hans forhold til alt andet levende i det ganske univers. Og Martinus' univers er anderledes spændende, besjælet, intelligent og lovbundet end astronomernes model. Det er som at få lov at kikke skaberen og hans ufattelige værk i kortene.

   Bruus-Jensen har i højere grad end mesteren selv målrettet sit værk til den dannede klasse, specielt akademikere med naturvidenskabelig baggrund. Det har han bl.a. gjort ved at pege på berøringsflader mellem Martinus-kosmologien og de nyeste gennembrud indenfor de etablerede videnskaber."

(Fyns Stiftstidende 1986 om bind 1)


"Dette indføringsværk i Martinus' kosmologi er særdeles velegnet for alle os viderekomne begyndere."

(Psykisk Information 1988 om bind 2)

 

"Bruus-Jensen er en kyndig og klarhjernet guide i det uhyre komplicerede, men logisk og matematisk strukturerede univers, der fremgår af en kosmologi, som Martinus selv beskedent betegnede som "blot en enkelt tilbagekastet refleksion fra visdommens evige kilde"."

(Fyns Stiftstidende 1989 om bind 3)

 

"Selvom dette bind kun beskæftiger sig med en del af helheden, er netop teorierne om polforvandlingen et velegnet indgangskort for den, som ønsker at granske mulige løsninger på livets og universets gåder. Her bydes nemlig på et udviklingsperspektiv, som vi har mulighed for at overskue i lyset af kendte fænomener lige fra abemennesket og primitive samfund over patriarkatet til kvindernes lovmæssige fight for ligeberettigelse og den ægteskabelige inflation.

   Selv den største skeptiker må fascineres af en vision, eller hvad man nu vil kalde den, der i logisk stringente analyser opruller en fremtid, hvor kønsorienterede pardannelser forsvinder, ligesom de fysiske kønsorganer, for at give plads for et forædlet rigtigt menneske. Et helstøbt menneske, som omsider har gjort sig helt fri af dyrehammen og egoismen og nu kan praktisere fri næstekærlighed på et højt altruistisk plan."

(Fyns Stiftstidende 1990 om bind 4)