Kosmologi

Kosmologi

Der, hvor uvidenhed fjernes, ophører det såkaldte "onde" med at eksistere.

Livets Bog, stk. 19

 

 

 

 

 

 

 

 

Sålænge der findes en blomst, kan erindringen om en højere verden ikke slettes ud.

Livets Bog, stk. 183

 

Kos•mo•lo•gi - læren om kosmos, det ordnede verdensalt eller modsætningen til kaos.

 

Med bagrund i en række gennemgribende intuitionsoplevelser tegner Martinus' kosmologi et billede af verdensaltets åndelige grundlag og struktur, dets evige love og principper.

 

Ifølge dette billede er verdensaltet et levende gigantvæsen, der efter holistiske principper eksisterer som opsplittet i en uendelig skare levende enheder, der alle eksisterer i gigantvæsenets billede. Disse enheder er de kendte levende væsener - bl.a. dig og mig.

 

Bag den fysiske organisme er hvert eneste levende væsen udrustet med en særlig parafysisk struktur, der er uforgængelig og herved gør livsenheden udødelig, akkurat som det universelle gigantvæsen er udødeligt.

 

Det evige liv former sig for alle levende væsener som en rytmisk bevidsthedsevolution, der hæver dem til stadig voksende højder af indsigt i karakteren af det universelle gigantvæsens liv og tilværelse.

 

Martinus' kosmologi munder ud i, at verdensaltets grundtone bag om alle lidelser og mørke tildragelser er guddommelig kærlighed, ført ud i livet via almagt og alvidenhed. Enhver tildragelse er nemlig led i et eventyrligt eksperiment, det universelle alvæsen evigt udfører med sig selv.

 

--

Links:

Martinus Instituts officielle hjemmeside

Undervisningsaktiviteter vedr. Martinus kosmologi

Debatforum om Martinus kosmologi