Martinus Kosmologi

Hvad er Martinus Kosmologi?

 

Martinus Kosmologi er et altomfattende verdensbillede, som forfatteren Martinus er ophav til. Han kaldte også sin kosmologi for åndsvidenskab. 

Martinus Kosmologi er en videnskab om livet og besvarer eksistentielle spørgsmål: Hvad er livet? Hvor kommer vi fra? Er der et liv efter døden? Eksisterer Gud? osv. Martinus viser, at ligesom der er fysiske naturlove, er der er også love for tænkningen.

Kosmologien henvender sig til mennesker, der søger mening med tilværelsen, men som ikke tror på religiøse dogmer. Martinus udtrykte, at han skrev for "humane materialister", der ønsker logiske svar på livets spørgsmål.

8 centrale temaer i

Martinus Åndsvidenskab

Hvem er Martinus?

Martinus er en dansk forfatter, der levede fra 1890-1981. Han voksede op i fattige kår i Sindal i Nordjylland, og hans eneste uddannelse var landsbyens elementære skolegang. Som trediveårig fik han imidlertid nogle dybtgående åndelige oplevelser, der forandrede ham totalt. Han var blevet fuldt bevidst i sin intuition og havde fået det, han selv kalder "kosmisk bevidsthed". Livet var ikke længere et mysterium for ham, han var blevet sin egen videns kilde. Resten af sit liv brugte han på at skrive sine kosmiske analyser, han kaldte Det Tredje Testamente.

"Der var sket en forvandling med mit væsen. Jeg var født i en ny verden, var blevet bevidst i et nyt legeme. Og fra det øjeblik var den verden, der ligger hinsides alle fysiske foreteelser, permanent indlemmet i min dagsbevidsthed. Det gyldne lys havde efterladt mig i en tilstand af bevidst udødelighed og med evne til at se, at kun livet eksisterer, og at mørke og lidelse kun er camoufleret kærlighed, og at Guds væsen er nærværende i alt og alle."


Martinus i Småbog 4,

Omkring min missions fødsel


Martinus Åndsvidenskab samler ideer fra øst og vest

 

Åndsvidenskaben samler et utal af idehistoriske tråde fra både Østen og Vesten og fra religion og videnskab, men den gør det på sine egne præmisser og skaber derved en helt ny, holistisk og spirituel helhed. 

 

Åndsvidenskaben er videnskab, men det er også filosofi, samfundslære, sundhedslære, psykologi, spirituel praksis, morallære, udviklingslære, livsanskuelse og meget mere. Det er en altomfattende teori og en alt-inkluderende lære. 

Per Bruus-Jensens introduktioner

"X-værket" er Per Bruus-Jensens komplette indføring i Martinus Kosmologi. Men udover dette firebindsværk har Per også lavet en podcast i form af 24 udsendelser på Radio Lotus, som punkt for punkt gennemgår alle kosmologiens vigtigste emner. 

Martinus Institut


Martinus har kaldt sine samlede værker for Det Tredje Testamente, og de udgives af Martinus Institut, som også tilbyder undervisning i værket. Du kan finde mere information på Instituttets hjemmeside.