Martinus

Martinus (1890-1981)

Martinus er navnet på en stor dansk mystiker og intuitionsbegavelse, der i 1921 som 30-årig oplevede et enestående åndeligt gennembrud, og som siden brugte resten af sit liv til at delagtiggøre omverdenen i den forbløffende erkendelse, han herved fik del i.

 

Han kom til verden under fattige kår den 11. august 1890 og havde sin opvækst på landet nær stationsbyen Sindal i Nordjylland, hvor han i lighed med mange andre børn fra småkårshjem snart kom ud at tjene som hyrdedreng.

 

Undervisningsmæssigt blev det aldrig til andet end den stråtækte landsbyskole med dens i alt fem klasser og såre elementære pensum.

 

Senere lod han sig uddanne som mejerist, og det var under denne gerning, han i foråret 1921 ganske uventet blev genstand for en gennemgribende åndelig åbenbaringsproces, der efterlod ham med en helt ny og enestående bevidsthed - en slags kosmisk klarsyn, der uhindret lod ham gennemskue alle livets og tilværelsens store mysterier, herunder gåden om selve livets natur. Han adopterede senere navnet "kosmisk bevidsthed" som udtryk for denne tilstand og hævdede i øvrigt, at alle Jordens mennesker før eller siden ville komme i besiddelse af den.

 

Det stod ham snart klart, at der lå en opgave i så vidt muligt at videregive den nyvundne indsigt til hele menneskeheden, og resten af hans liv kom til at gå med dette arbejde - dels som foredragsholder i ind- og udland og dels gennem et betydeligt forfatterskab, der umiddelbart før hans død i 1981 fik tildelt samlebetegnelsen "Det Tredje Testamente". Det rummer en fuldstændig afsløring af livsmysteriets løsning og viser samtidig, at denne løsning også har gyldighed for hele universet, der fremstilles som et levende gigantvæsen. I tråd hermed udmærker hans samlede livsværk sig som en såkaldt kosmologi, dvs. en lære om universet, der ikke mindst omfatter en begrundelse for dets fremtræden som et strålende kosmos, modsætningen til kaos.

 

Trods sin avancerede karakter begynder dette erkendelsesmateriale nu i stigende grad at finde bekræftelse inden for naturvidenskabelig frontlinieforskning, og den tid synes ikke fjern, hvor Martinus' tanker vil blive legitimeret af disse erkendelsesfremskridt.

 

Betydningen af Martinus' arbejde ligger særligt i, at det afdækker et virkelighedssyn, som - i det øjeblik det bliver taget alvorligt - på en særdeles positiv måde vil tilskynde mennesket til at revidere sit forhold til såvel den verden, det lever i, som de medvæsener, det her vekselvirker med.

 

--

Læs mere om Martinus og hans åndsvidenskab på Martinus Instituts officielle hjemmeside.