Om forlaget

Om Forlaget Nordisk Impuls og Per Bruus-Jensen

Forlaget Nordisk Impuls har specialiseret sig i udgivelsen af bøger, der bl.a. fremhæver de humanistiske og videnskabelige aspekter af den danske mystiker og intuitionsbegavelse Martinus' arbejde.

 

Målet er at få de kulturelle perspektiver i dette arbejde til at træde klart frem, således at det kan få lejlighed til at vise sin samfundsmæssige værdi.

 

Ganske meget tyder på, at allerede et teoretisk indblik i den kosmiske bevidstheds betagende virkelighedsfelt med stor sandsynlighed vil fremkalde et kulturhistorisk løft af endog meget betydeligt omfang.

 

I den forbindelse satses målbevidst på udgivelse af en række bøger af forfatteren Per Bruus-Jensen, der var personlig elev af Martinus gennem det meste af en 10-års periode.

 

Herunder afslørede Martinus en række betydningsfulde enkeltheder, der ikke er medtaget i hans egne værker, og som det derfor må anses for vigtigt at få sikret for eftertiden.

 

Per Bruus-Jensen kom i 1957 som 25-årig i forbindelse med Martinus og modtog her gennem de kommende 10 år intensiv undervisning i det Kosmiske verdensbilledes indhold. Læs Pers egen beretning om denne elevtid hos Martinus 1958-1968.

 

Har siden selv udfoldet omfattende undervisning over dette emne, både mundtlig og skriftlig i såvel indland som udland.

 

Forfatter til en række bøger om det nye verdens- og virkelighedsbillede. Herunder hovedværket "X", der i fire bind á ca. 450 sider tilsammen rummer en komplet indføring i Martinus' kosmologi.

 

--

Forlaget har forår 2014 skiftet ejere. Hør mere om forlaget og Per Bruus-Jensens bøger:

Nordisk Impuls <info@nordiskimpuls.dk>

Se og læs mere om de enkelte bøger på martinusshop.dk, bestyret af Jan Tarbensen.

 

Venlig hilsen,

Henrik & Torben Hedegaard