Om forlaget

Om forlaget og forfatter Per Bruus-Jensen

Forlaget Nordisk Impuls blev stiftet i 1982 af forfatter og foredragsholder Per Bruus-Jensen (1932-2022).


Per Bruus-Jensen mødte Martinus i 1957 og var de næste 10 år hans personlige elev, hvor han fik eneundervisning af Martinus. På den baggrund opnåede han et helt specielt indblik i Martinus' tænkning, og Per har siden holdt utallige foredrag og udgivet en lang række bøger om Martinus' kosmologi.


Undervisningen bestod i samtaler, hvor Per stillede spørgsmål og Martinus svarede. Læs Pers beretning om sin elevtid hos Martinus fra 1958-1968.

Betydningen af Per Bruus-Jensens forfatterskab


Per Bruus-Jensen mente, at hans særlige opgave bestod i at "systematisere" Martinus' analyser og at supplere med de ekstra detaljer, som han fik adgang til i kraft af samtalerne med Martinus. 


Han udtalte, at: "Martinus afslørede en række betydningsfulde enkeltheder for mig, der ikke er medtaget i hans egne værker, og som det derfor må anses for vigtigt at få sikret for eftertiden."


Per var en meget ivrig elev, og han var bl.a. særligt optaget af, hvordan Kosmologien harmonerer med naturvidenskabens opdagelser og teorier. 


Man får et godt indtryk af deres samvær i bogen "Sol & Måne" fra 2001, som er en meget personlig og levende beretning, der skildrer glimt af de ti års nærkontakt mellem Martinus og Per.
Pers bøger anbefales af Martinus


På baggrund af sit særlige indblik i Kosmologien skrev Per tyve bøger i årene fra 1965 til 2012, herunder det store 4-binds værk "X", der er en komplet indføring i de kosmiske analyser. 


Værket blev skabt i et nært samarbejde med Martinus og udkom i første omgang som et "korrespondancekursus" i årene 1960-70.


Ligesom andre af Pers bøger fik X-værket Martinus' varmeste anbefaling. Martinus skrev i sin introduktion til korrespondancekurset:


"I henhold til, at Per Bruus-Jensen på min opfordring og i nært samarbejde med mig har udarbejdet nærværende Korrespondancekursus i Kosmologi, og jeg derfor i fuldt mål har kunnet kontrollere dets særlige struktur og indhold, er det mig en glæde at kunne udtrykke, at nævnte kursus er en fremragende hjælp og vejledning til forståelsen af LIVETS BOG's kosmiske analyser. Endvidere vil det samme kursus i høj grad være velegnet som lærebog i den i nævnte værk fremstillede Kosmologi."

Nordisk Impuls i dag


Oprindeligt havde Nordisk Impuls til formål, at: "Drive forlags-, brevskole-, og humanistisk oplysningsvirksomhed". I dag er det at udgive Pers bøger og sikre dem for eftertiden. 


Forlaget er gået i arv til Torben og Henrik, der i over 20 år har arbejdet på Martinus Institut.


"Vores far Henry Hedegaard var en god ven af Per igennem en lang årrække, og han var meget glad for Pers forfatterskab. Han hjalp Per med at finansiere mange af hans udgivelser, og for yderligere at hjælpe Per økonomisk købte Henry forlaget i 2008." 


I 2021 forlod Henrik forlaget, så i dag har Torben det selv og sidder i forlagets bestyrelse sammen med Jan Tarbensen, der driver netboghandlen Martinus-Shop, der sælger alle Per Bruus-Jensens bøger.