Forside

Forlaget Nordisk Impuls har specialiseret sig i udgivelsen af bøger om den danske forfatter og intuitionsbegavelse Martinus' arbejde, i særlig grad bøger skrevet af hans tidligere elev, Per Bruus-Jensen.

 

Per Bruus-Jensen skriver om sin elevtid 1958-68: "Martinus underviste ikke i almindelig forstand – han besvarede spørgsmål. Og dem var der mange af hos undertegnede efter læsningen af det, der hidtil var udkommet og løbende udkom fra hans hånd. Først og fremmest hovedværket Livets Bog." Læs mere ...

 

Senest har forlaget publiceret en revideret udgave af "Hvordan kan man gøre Guds vilje", der analyserer den klassiske problemstilling: Hvis Gud er ophav til alt, må det foruden det lyse og gode også inkludere det mørke og onde. Men hvordan hænger det sammen med Guds almagt og alkærlighed? Findes der overbevisende svar på et sådant spørgsmål? Absolut ja! Med afsæt i den danske vismand Martinus (1890-1981) løser denne lille bog på en klar og enkel måde dette og andre store eksistentielle spørgsmål og giver samtidig anvisning på, hvordan man positivt og konstruktivt kan forholde sig til det gudsbegreb, der kommer til udtryk.

 

Læs mere om bogen på den nye webshop. Her kan du se og købe

alle bøger af Per Bruus-Jensen.

 

Her på hjemmesiden finder du en lang række artikler af Per Bruus-Jensen, fx med titlerne:

Om varmelæren og det ekspanderende spiralkredsløb

Vi må elske hinanden... eller dø!

Åndsvidenskab kontra Naturvidenskab

Tilhører Martinus mystikertraditionen?

Om fænomenet bevidsthed