Eksistens og udødelighed

Eksistens og udødelighed 1-2

Tobindsværket EKSISTENS OG UDØDELIGHED sætter Martinus' kosmiske verdensbillede i relation til det materialistisk orienterede naturvidenskabelige verdensbillede - med vidtrækkende perspektiver for nutidens videnskab og erkendelsesmæssige krise.


De erkendelsesteoretiske konsekvenser af Martinus' kosmologi er omtalt i forskellige sammenhænge i hans mange værker og er for første gang genstand for en samlet analyse i EKSISTENS OG UDØDELIGHED 1-2.

     Første bind gør rede for det kosmiske livssyn og uddyber Martinus' erkendelsesteoretiske bidrag. Andet bind koncentrerer sig om en kritisk analyse af det objektivitetspostulat, der udgør hovedhjørnestenen i naturvidenskabens erkendelsesteoretiske grundlag, forbundet med et opgør mellem den naturvidenskabelige og den kosmiske evolutionslære.

"Per Bruus-Jensen modtog i en årrække personlig undervisning af Martinus, og det foreliggende værk rummer dels en gennemgang af Martinus' verdensbillede, og med dette som kritisk instrument, dels et opgør med den materialistiske erkendelsesmodel som er gældende i moderne naturvidenskab.

    Eksistens og udødelighed er et stort og ganske usædvanligt værk, vel nærmest at betegne som et

videnskabsteoretisk bidrag, der hævder intuitiv erkendelse som en videnskabelig gyldig erfaring og løsning. P. B-J gør rede for sine tanker med omhu og tålmodighed, men det er ikke noget let tilgængeligt værk."

(Lektørudtalelse 1982)