Gud på anklagebænken

Gud på anklagebænken

"... Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt."


Med disse ord slutter Biblenes skabelsesberetning, og det giver jo ingen mening i en verden med krige, naturkatastrofer, ulykker, epidemier, hungersnød osv. Nogle vil måske ligefrem anklage Gud for sadisme og grusomhed. Eller i hvert fald komplet inkompetence og uansvarlighed. Hvis han i det hele taget er til ...


I denne lille fine bog tages der stilling til dette vigtige problemkompleks - og med total frifindelse af Gud til følge.

Det lykkes bogen at tilføre gudsbegrebet et helt nyt indhold, der bl.a. gør ordene "alt er såre godt" acceptable for både fornuften og følelsen.

En fin introduktion til et kosmisk gudsbegreb og en holistisk livsforståelse.

"Der er ingen tvivl om, at denne bog er det bedste, der hidtil er frembragt af Per Bruus-Jensen, og jeg ser i den en stor mulighed for at bringe en helt ny kreds af mennesker i berøring med livets evige realiteter eller sandheder. Det er mig derfor en glæde at give den min bedste anbefaling, ikke mindst som en bog, der giver min sags venner mulighed for varsomt og hensynsfuldt at bringe deres omgivelser i en første berøring med den ny verdensimpuls' kosmiske vibrationer." (Martinus 1968)Per Bruus-Jensens anden bog fra sin tid på Martinus Institut. Læs hele Martinus' anmeldelse.


Læseren vil i denne bog på en helt ny måde møde de første gryende impulser fra en kommende ny verdensepoke, hvis fødselsveer dagligt opleves over hele verden som et kolossalt kulturopbrud eller en eksplosionsagtig udvikling i kultur ændrings forhold, der aldrig før har haft sin lige på jorden.

(Martinus 1968)