Hvordan kan man gøre Guds vilje?

Hvordan kan man gøre Guds vilje?

Hvis Gud er ophav til alt, hvad der findes, må det foruden alt det lyse og gode også inkludere alt det mørke og onde i tilværelsen. Men hvorfor er det således…? Er Gud personlighedsspaltet, eller hvad…? Og hvordan skal man som menneske kunne ære og tjene en sådan Gud…? Og hvad med bønnen…? Hvem eller hvad er det, man beder til…?

Tydeligt nok vigtige, eksistentielle spørgsmål, der melder sig, hvis verden virkeligt befinder sig i gæld til en Gud, der med baggrund i almagt er ophav til både det gode og det onde i tilværelsen. Men findes der også overbevisende svar på sådanne spørgsmål…?

Ja, absolut! Med afsæt i Martinus' analyser løser denne lille bog på en klar og enkel måde både disse og mange andre lignende gåder og giver samtidig anvisning på, hvordan man positivt og konstruktivt kan forholde sig til det gudsbegreb, som kommer til udtryk.

"Forfatteren viser meget klart og tydeligt de for menneskene i dag skæbnesvangre, overtroiske vildfarelser, der holder menneskene nede i mentalt mørke, i sygdom, krig, nød og elendighed. I kontakt hermed belyses det klart, hvorledes en meget stor part af menneskene er syge og på anden måde hjælpeløse, fordi de ikke forstår Guds vilje og derfor ikke kan efterkomme den, selv i felter, hvor de i virkeligheden har evne nok til at gøre det. Det er her bogen har sin store værdi, idet den for læseren foreholder et felt, som hver især er i besiddelse af, og inden for hvilket denne selv udgør den øverste myndighed." (Martinus, 1965)


Per Bruus-Jensens første bog, som han udgav, mens han var Martinus' personlige elev. Læs hele Martinus' anmeldelse.


"Det er med glæde, jeg ser denne bog udkomme, ligesom jeg varmt kan anbefale den som gaveemne."

(Martinus, 1965)