Kosmisk kemi

Kosmisk kemi

Begrebet "kosmisk kemi" er lanceret af Martinus, og det dækker over de ikke-fysiske energier, kræfter og processer, der side om side med den fysiske hjernevirksomhed danner grundlag for menneskets evne til at opleve, tænke og føle osv. 


I Martinus' analyser er disse energier og processer knyttet til et organisk system, der eksisterer bag det fysiske legeme, og som også kan fungere uafhængigt af dette og herved sætte mennesket i stand til at overleve døden.

Det såkaldte ur-begær er den overordnede motor bag hele menneskets mentale aktivitet og introducerer herved en grundlæggende forklaringsmodel for den menneskelige psykologi som helhed.

KOSMISK KEMI er en Per Bruus-Jensens indføring i disse spændende emner og viser samtidig hen til menneskets udødelighed som et åndsvidenskabeligt faktum.