Mennesket og livsmysteriet

Mennesket og  livsmysteriet

Er "liv" blot et tilfældigt, fysisk fænomen? - Er jordkloden bare en død stofansamling, der tilfældigt har frembragt en biosfære? - Er evolutionen blot et produkt af tilfældige hændelser i samspil med blinde, upersonlige naturlove?

"NEJ" - tværtimod svarer forfatteren.

Det vises med støtte i en yderst vægtig argumentation, at den totale virkelighed omfatter andet og mere end det fysisk-materielle princip; at livet i sin udvikling forfølger en overordnet plan; at jordkloden er et levende væsen, for hvilket biosfæren udgør en hjernestruktur under udvikling; at tilfældighedsbegrebet er en illusion, og at det enkelte levende væsens skæbne er styret af evige kosmiske love, der gør hver eneste livsbane meningsfuld.

En virkelig udfordring til det videnskabeligt underbyggede materialistiske livssyn.

"Per Bruus-Jensen har et ret omfattende forfatterskab bag sig med udgangspunkt i den danske filosof Martinus' såkaldte kosmologi, bl.a. det omfangsrige værk "Eksistens og udødelighed 1-2", der udkom på Borgens Forlag i 1982. Og det er i forlængelse heraf, at Bruus-Jensen nu med en overskuelig, relativt letlæst, begavet formuleret og underholdende præsenteret bog fremlægger et forslag til et holistisk orienteret verdenssyn (et helheds-verdenssyn) med plads for hele den diffust placerede "blindtarm", som det konforme, materialistiske verdensbillede stadig søger at komme uden om at skære ind til. Inspirationen er altså Martinus' tanker, men det skal tilføjes, at Bruus-Jensen giver disse tanker nye dimensioner, ligesom han er i stand til at gengive dette bud på en løsning af eller tilnærmelse til livsmysteriet i miniformat sammenlignet med Martinus' lidt uoverskuelige produktion. Interessant læsning i tiltalende regi for dem, der godt vil være velinformerede udenom det triste konforme hieraki. Og skal vi tilføje: Før det måske er for sent."

(Sjællands Tidende 1985)