Slangens død

Slangens død

Dommedag, ragnarok og tredje verdenskrig. Er det blot luftige dystopier eller er det realistiske fremtidsscenarier? Befinder vi os  allerede i "de sidste tider"?


Med den fortsatte udvikling i den truende verdenssituation nærmer mennesket sig et endeligt opgør med det ondes princip i dets utallige udtryksformer.

Vil det føre til sammenbrud eller gennembrud?

I modsætning til mange dystre prognoser forudsiger den store danske mystiker Martinus et afgørende gennembrud.

Menneskeheden vil en gang for alle knuse 'slangens hoved' og indlede en ny fantastisk epoke i sin historie. Ikke blot intellektuelt og videnskabeligt, men også moralsk.

I tre 'billeder' redegøres for hele dette procesforløb – fra ragnarok og dommedag til et rigtigt menneskeriges lysende livsudfoldelse.

"Mange vil sikkert afvise Per Bruus-Jensens fremtidsvisioner som rene drømmerier eller som religiøse fantasier. Men i en tid, hvor selv seriøse naturvidenskabelige forskere sætter spørgsmålstegn ved tilstrækkeligheden af videnskaben som erkendelsesform, er der nok grund til at tage et ekstra kig på Martinus, der uden overdrivelse kan betragtes som Danmarks mest interessante - og mest oversete - intuitive begavelse."

(Jordforbindelsen 1987)

"Bogen er inspireret, veldisponeret og let tilgængelig, uanset om den læses som en fantasirig utopi, som en fascinerende profeti eller som et kvalificeret indblik i fremtiden - og i universets gåder."

(Fyns Stiftstidende 1987)