Sol og Måne

Sol og MåneErindringsbogen med Pers Bruus-Jensens minder fra 10 års elevtid og et mangeårigt venskab med Martinus. På baggrund af breve, notater og fotos fortæller Per om sine oplevelser med Martinus. Bogen indeholder de første symboler, Martinus tegnede i sin skitsebog 1924-29. Rigt illusteret med forfatterens egne fotos."I denne biografi er det, som om Martinus kommer lyslevende frem som menneske og som en enestående kosmisk begavelse."

(Nordens Stjerne, 2002)

"Den biografi, som nu er skrevet tre årtier efter læretiden hos Martinus, fører læseren tilbage til mennesket Martinus Thomsen og vismanden Martinus. Alle, der kendte Martinus, kan her genkende skildringen af et yderst beskedent menneske, der helst ville være anonym og ubemærket, og som på Pers spørgsmål herom fortæller, at netop det at være inkarneret i en "abekrop" uden særlige skønhedstræk har givet ham den nødvendige "beskyttelse og camouflage", så han kunne undgå persondyrkelse. (...) I biografien får vi endvidere uddybet, at Martinus' kendte ligefremhed og beskedenhed ikke kun kom frem, når der var fokus på ham. Det var et fuldkomment integreret karaktertræk, der holdt sig i alle døgnets timer, og som tilmed indebar en utrolig tolerance og tålmodighed i lyset af de utallige spørgsmål, som Per trængte på med i de 10 års tætte kontakt. De mange situationer, som i bogen gengives af intense samtaler om den kosmiske bevidstheds natur, viser derudover Martinus som en pædagogisk mester, der anvender naturen og en mangfoldighed afbilleder og indfaldsvinkler for at bringe mest mulig forståelse til et logisk tankesind som elevens."

(Anmeldelse i Nordens Stjerne, 2002)

"Per Bruus-Jensens biografi er en af de ganske få bøger, jeg har fået læst fra begyndelse til ende i de sidste 25 år, lad det være en anbefaling i sig selv."

(Nordens Stjerne, 2002)