8 centrale temaer

8 centrale temaer i Martinus Åndsvidenskab

Alt er liv inden i liv

Verden er bygget op af liv inden i liv. Vi lever i Jordens organisme, ligesom vores organisme giver livsrum for endnu mindre væsener, fx organer. Hele universet udgør ét eneste altomfattende levende væsen, som vi kender under navnet Gud.


 

Livet kan ikke dø

Martinus viser, at der findes en åndelig verden bag den fysiske virkelighed. Det er herfra livet udspringer, og det er hertil vi vender tilbage, når vi "dør". Vores bevidsthed lever videre, og døden eksisterer ikke i absolut forstand.


 

Reinkarnation og udvikling

Når kroppen dør, overføres vores bevidsthed til det åndelige plan, og herfra inkarnerer vi igen i en ny organisme i den fysiske verden. Oplevelserne i den fysiske verden giver os erfaringer, gode som dårlige. Vi udvikler nye evner og talenter, der overføres til næste liv. 


"Den højeste dekoration, vi kan have, er vor venlighed over for næsten."


Martinus, 1974

"Der, hvor uvidenhed fjernes, ophører det såkaldte "onde" med at eksistere."


Martinus i Livets Bog 1

Karma og empati

Karmaloven bevirker, at vi altid oplever konsekvenserne af vores egne handlinger. Al energi går i kredsløb. Når vi oplever noget ubehageligt, har vi tidligere sendt denne energi ud, men vi var ikke klar over virkningen, for så havde vi ikke gjort det. Men lidelserne udvikler vores empati og får os til at ændre kurs. Vi bliver mere humane, og efterhånden bliver karmaen lysere og lysere.


 

Mørket som "ubehageligt gode"

Martinus kalder mørket i verden for et "ubehageligt gode", der er nødvendigt for at vi kan lære at kende forskel på godt og ondt. Vi udvikler vores moral. Jo mere mørke vi oplever, desto hurtigere udvikles vores humane evne. Mørket vil efterhånden udrydde sig selv, krig bliver vejen til fred.

Tilgivelse er logisk

Vi opdager, at verdens lidelser ikke skyldes ondskab, men uvidenhed om livets love. Ingen kan bebrejdes deres handlinger, for man kan ikke handle ud fra en viden og erfaring, man endnu ikke har. Vi befinder os alle på forskellige udviklingstrin, og det bliver derfor logisk altid at tilgive hinanden.

 


Seksualitetens forvandling

Menneskenes seksualitet gennemlever for tiden en dybtgående forandring, som Martinus har kaldt polforvandlingen. De to køn udvikler sig frem til en dobbeltpolet tilstand, hvor det maskuline og det feminine princip kommer i balance, og det fuldkomne menneske opstår. Seksualiteten ændrer sig fra parringsseksualitet til "kærtegnsseksualitet".

Vegetarisme

For det færdigudviklede menneske er det utænkeligt at slå livet ihjel, så med tiden vil vi helt holde op med at slagte og spise dyr. Martinus viser, at planteføde er det sundeste og mest naturlige fødevalg for mennesker.